marker

EXHIBITION PLOVDIV CULTURAL INSTITUTE

Изложба живопис в Пловдивски Културен Институт, март 2017 г.

ПРИРОДНИ ДАРОВЕ
изложба живопис

Откриване:
11 март 2017, 18:00

С тази изложба искам да припомня на хората за най-хубавите неща от нашия живот. Това са едни „обикновени“ неща, тихи и незабележими като всичко най-ценно, такива, които смятаме за даденост и не забелязваме винаги, не им се възхищаваме когато ги виждаме, защото сме свикнали с присъствието им. За мен това са най-безценните дарове, които животът ни поднася, и същевременно нашият фундамент, без който сме загинали. Това са малките тревички, цветята, дърветата, плодовете, синьото небе, прекрасните изгреви и залези, великолепието на сезоните, горите, водите, животните – цялата великолепна екосистема, която въпреки нашата намеса съществува и функционира. На тази велика хармония сме подвластни, в нейния ритъм живеем. Тези обикновени неща са и Домът ни, и нашият Храм и нашето лекарство.

Чрез тези мои картини правя поклон пред великата магия на Природата, вложила най-голямата си сила в най-деликатните си форми. Надявам се да събудят съзерцателност, да ни подтикнат да се наслаждаваме на мигновената красота, да ни припомнят за детето в нас, което се учудва на всичко и се слива със света, да оставим красотата да ни изненадва. Да открием в себе си мощта на незнайните възможности на природата чрез вътрешния ни опит, който ни връща в центъра на всички неща…

Painting Exhibition in March 2017 in Plovdiv Cultural Institute – Plovdiv, Bulgaria.

Opening: 11 March 2017 at 18:00