marker

EXHIBITION SIGNA GALLERY PLOVDIV

Изложба "Пролетно" – Галерия „Сигна“, Пловдив, април 2021

Откриване:
29 април 2021

Темата на тази изложба е " пролетно", това е настроението на сезона, от който черпим нови сили и оптимизъм за своя живот. Това е събуждането на великите земни сили, ръководещи съществуването ни. Всички сме подвластни на този вечен спектакъл, тази експлозия на новия живот в нежни цветове и форми. Това е една пречистваща, загърбваща старото и жизнеутвърждаваща енергия, от която всички се нуждаем в този тягостен епидемичен период. Надявам се с моите картини да допренеса за повишаване на оптимизма и радостта у вас.

Painting Exhibition in April 2021 in Signa Gallery – Plovdiv, Bulgaria.

Opening: 29 April 2021